Fiscale tips bij kerstpakketten

Boekhouden Nieuws
3 Min Read

Kerstpakketten zijn niet alleen een traditioneel gebaar van waardering, maar ook een strategisch instrument voor bedrijven om hun medewerkers te motiveren en de teamgeest te versterken. In Nederland kunnen bedrijven genieten van verschillende fiscale voordelen bij het verstrekken van kerstpakketten aan hun personeel.

1. Vrije Ruimte in de Werkkostenregeling (WKR):

De Werkkostenregeling biedt bedrijven een bepaalde ruimte om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te geven. Binnen deze regeling is er een zogenaamde ‘vrije ruimte’ die bedrijven mogen gebruiken voor het verstrekken van extra’s zoals kerstpakketten. De vrije ruimte bedraagt in 2023 1,7% van de fiscale loonsom tot € 400.000 en 1,2% over het meerdere. Voor 2023 is de vrije ruimte tot € 400.000 zelfs tijdelijk verhoogd naar 3%. Als het bedrag binnen deze grenzen blijft, hoeft het bedrijf geen eindheffing te betalen over de verstrekte kerstpakketten. Voor een bedrijf met een fiscale loonsom van € 400.000 betekent dit dat het in 2023 maximaal € 12.000 aan kerstpakketten belastingvrij kan verstrekken.

Kerstpakketten die boven de vrije ruimte vallen, worden belast met een eindheffing van 80%. Dit betekent dat de werkgever over het bedrag van het kerstpakket 80% loonbelasting en premies werknemersverzekeringen moet betalen. De werknemer hoeft dan over het kerstpakket geen loonbelasting te betalen.

2. Nihilwaardering voor Consumpties op de Werkplek:

Bepaalde producten en voorzieningen kunnen door bedrijven onbelast aan werknemers worden verstrekt als deze op de werkplek worden geconsumeerd. Hieronder vallen ook kerstpakketten, mits deze op de werkplek worden uitgereikt of genuttigd. Dit betekent dat de waarde van het kerstpakket niet bij het belastbaar inkomen van de werknemer wordt geteld.

3. Gerichte Vrijstelling voor Arbovoorzieningen:

Als het kerstpakket arbovoorzieningen bevat, zoals ergonomische producten of gezondheidsbevorderende artikelen, kunnen deze onder de gerichte vrijstelling vallen. In dat geval blijven deze verstrekkingen onbelast voor zowel de werkgever als de werknemer.

Kortom, Nederlandse bedrijven hebben diverse fiscale mogelijkheden om hun medewerkers te verrassen met kerstpakketten zonder dat dit leidt tot extra fiscale lasten. Door slim gebruik te maken van de Werkkostenregeling en gerichte vrijstellingen kunnen bedrijven niet alleen bijdragen aan de feestelijke sfeer rondom de kerstdagen, maar ook aan de tevredenheid en betrokkenheid van hun personeel. Het is echter raadzaam om nauwlettend de geldende belastingregels te volgen en indien nodig advies in te winnen bij een fiscaal professional om volledige naleving te waarborgen.

Share This Article