Drempel accountantscontrole verhoogd

Nieuws Ondernemen Regelgeving
1 Min Read

Het kabinet stelt voor dat minder bedrijven verplicht worden hun jaarverslagen te laten controleren en managementrapportages te laten opstellen door accountants. Dit vermindert de lasten voor bedrijven en de druk op de controle-capaciteiten van accountants.
Het voorstel neemt de  inflatie van de afgelopen tien jaar mee in de criteria voor het classificeren van bedrijven.

Bedrijven worden geclassificeerd op basis van totale activa en netto-omzet. De categorieën zijn micro-bedrijven, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven en grote bedrijven. De limiet voor deze classificatie stijgt met 25%. Dit betekent dat sommige bedrijven in kleinere categorieën vallen. Deze kleinere categorie vereist dat er minder informatie in het jaarverslag wordt opgenomen en maakt in sommige gevallen een controle door een accountant overbodig. De geschatte besparing voor de economie door deze verhoging bedraagt ​​circa 45 miljoen euro. Voorgesteld wordt dat bedrijven de plafondverhoging ook in boekjaar 2023 kunnen toepassen.

Share This Article