Zelfevaluatie om duurzaamheidscontroles te mogen doen

ESG
1 Min Read

Vooruitlopend op implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in Nederlandse wetgeving heeft de NBA alvast de vereisten voor permanente educatie voor CSRD-assurance gepubliceerd.

De CSRD verplicht grote ondernemingen en beursfondsen stapsgewijs de komende jaren uitgebreid te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties in het bestuursverslag. Over die rapportage zal een verklaring met beperkte mate van zekerheid verplicht worden gesteld. De regering is nog bezig met het wetsvoorstel en moet ook  nog bepalen of het afgeven van deze verklaring alleen voorbehouden is aan accountants of ook andere onafhankelijke partijen. Daarop vooruitlopend publiceert de NBA alvast de eisen waaraan een accountant volgens hen moet voldoen om CSRD-assurance te mogen afgeven.

De NBA wil dat  accountants die reeds voor 2026 zijn ingeschreven alleen zelf hoeven te verklaren dat ze de kennis hebben. Daarnaast dienen ze een zelfevaluatie uit te voeren en minimaal twee maal per jaar zogenaamde intervisiesessies bij te wonen, ofwel overleg met collega’s over dit onderwerp.

 

 

TAGGED: , ,
Share This Article