NBA wil meer bevoegdheden

Regelgeving
1 Min Read

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft voorgesteld om haar toezichtsbevoegdheden uit te breiden naar  accountantskantoren. Een beweging die opmerkelijke controverse heeft opgewekt binnen politieke en toezichtskringen. Deze stap komt op een moment dat de NBA al onder vuur ligt vanwege de wettelijke dubbele rollen die het speelt binnen de sector.  Twee weken geleden stelde de minister van Financiën nog een onderzoek in naar de wenselijkheid van de dubbele petten van de NBA. Enerzijds heeft de overheid het maken van diverse regels uitbesteed aan de NBA en anderzijds wordt zij gefinancierd en bestuurd door de accountants zelf.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM), de toezichthouder op de financiële markten in Nederland, heeft ook een negatief standpunt ingenomen ten aanzien van de voorstellen van de NBA, aldus de AFM in een reactie in het FD. Deze ontwikkelingen plaatsen de NBA in een lastige positie. Aan de ene kant streeft de organisatie naar meer invloed en controle over haar leden om de kwaliteit van het accountantsberoep te waarborgen. Aan de andere kant roept een toezichthoudende taak op accountants door de ledenvereniging zelf vragen op over de over belangenconflicten en toezichtseffectiviteit.

TAGGED:
Share This Article