Minister hint op maatregelen tegen dubbelrol NBA

Regelgeving
1 Min Read

In een reactie van de minister van Financiën op het eindrapport van de kwartiermakers geeft hij een harde waarschuwing aan de NBA. De minister steunt de kritiek van de kwartiermakers op de traagheid en dubbelrol van de NBA.

De NBA is een publiekrechtelijke organisatie met verordenende bevoegdheden, maar ook een ledenorganisatie die wordt gefinancierd met contributies van accountants. “Dat maakt de NBA kwetsbaar en vatbaar voor behoudzucht. Een toenemende onafhankelijkheid en afdoende financiering is wenselijk. Dat moet doorzettingskracht bevorderen” aldus de kwartiermakers.

De minister van Financiën ondersteunt dus deze oproep van de kwartiermakers. Minister Van Weyenberg schrijft: “indien men voldoende vertrouwen wil behouden in de beroepsregulering, dan is een sterke en onafhankelijke publiekrechtelijke beroepsorganisatie nodig. Daarom ben ik als systeemverantwoordelijke voornemens om te onderzoeken of de kwaliteit van het huidige stelsel van beroepsreglementering voldoende geborgd is. Zo niet, dan zal ik bezien wat nodig is om dit te verbeteren.”

Brief van de minister

TAGGED:
Share This Article