Hoe dien je een klacht in tegen een accountant?

Regelgeving
3 Min Read

Accountants spelen een belangrijke rol in de samenleving. Zij zijn verantwoordelijk voor het controleren van de jaarrekeningen van bedrijven en instellingen. Dit is een belangrijke taak, omdat de jaarrekeningen een weergave zijn van de financiële positie van deze organisaties.

Als u niet tevreden bent over het werk van een accountant, kunt u een klacht indienen bij de Accountantskamer. De Accountantskamer is een onafhankelijke instantie die toezicht houdt op de kwaliteit van het accountantsberoep.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een klacht in kunt dienen tegen een accountant bij de Accountantskamer.

Hoe dien je een klacht in?

Om een klacht in te dienen tegen een accountant, moet u een klaagschrift indienen bij het secretariaat van de Accountantskamer. U kunt het klaagschrift ook digitaal indienen via het online klachtenformulier van de Accountantskamer.

In het klaagschrift moet u de volgende informatie opnemen:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • De naam van de accountant tegen wie u klaagt
  • De feiten waarop uw klacht betrekking heeft
  • Uw bewijsstukken

U kunt ook een gemachtigde of advocaat inschakelen om uw klacht in te dienen. In dat geval moet u ook een machtiging of volmacht bijvoegen.

Wat gebeurt er met uw klacht?

De Accountantskamer beoordeelt uw klacht en beslist of deze in behandeling wordt genomen. Als uw klacht wordt in behandeling genomen, wordt de accountant die u klaagt hiervan op de hoogte gesteld. De accountant heeft de mogelijkheid om op uw klacht te reageren.

De Accountantskamer kan verschillende maatregelen nemen tegen een accountant die in de fout is gegaan. Deze maatregelen kunnen bestaan uit:

  • Een waarschuwing
  • Een berisping
  • Een schorsing van de accountantsbevoegdheid
  • Een ontzetting uit het accountantsregister

Wat kunt u verwachten van de procedure?

De procedure voor het indienen van een klacht tegen een accountant duurt in de regel enkele maanden. De Accountantskamer zal u op de hoogte houden van de voortgang van de procedure.

Als u een klacht indient tegen een accountant, is het belangrijk om goed te onderbouwen waarom u ontevreden bent. U moet ook bewijsstukken verzamelen die uw klacht ondersteunen.

Share This Article