Geheimhoudingsregels voor accountants

Regelgeving
2 Min Read

Accountants zijn verplicht om vertrouwelijke informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht is vastgelegd in de gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

De geheimhoudingsplicht geldt voor alle accountants, ongeacht of ze werkzaam zijn in de private of publieke sector. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor alle informatie die de accountant in het kader van zijn beroepswerkzaamheden verkrijgt, zowel schriftelijke als mondelinge informatie.

De geheimhoudingsplicht geldt niet in alle gevallen. De accountant mag informatie bekendmaken als:

  • De informatie openbaar bekend is of zal worden.
  • De informatie wordt verstrekt aan een toezichthoudende autoriteit.
  • De informatie wordt verstrekt aan een gerechtelijk orgaan.
  • De informatie wordt verstrekt om een misdaad of een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid te voorkomen.

De accountant moet de geheimhoudingsplicht altijd zorgvuldig naleven. Als de accountant in strijd handelt met de geheimhoudingsplicht, kan hij of zij strafrechtelijk worden vervolgd.

De geheimhoudingsplicht in de praktijk

De geheimhoudingsplicht kan voor accountants in de praktijk een belangrijke rol spelen. Zo moet een accountant bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie geheimhouden over de financiële positie van een bedrijf of organisatie. Ook moet een accountant vertrouwelijke informatie geheimhouden over de persoonlijke omstandigheden van een cliënt.

De geheimhoudingsplicht kan ook voor accountants een dilemma opleveren. Zo kan een accountant worden gevraagd om informatie te verstrekken die vertrouwelijk is. In dat geval moet de accountant zorgvuldig afwegen of hij of zij de informatie mag verstrekken.

Share This Article