Ministerraad akkoord met verhoging controlegrenzen

Ondernemen
1 Min Read

De ministerraad ingestemd met een significante verhoging van de controlegrenzen voor Nederlandse jaarrekeningen. Deze aanpassing, waarbij de grensbedragen die de categorieën van ondernemingen bepalen met 25 procent zijn verhoogd, waardoor minder bedrijven hun jaarrekening hoeven te laten controleren..

De aangepaste bedragen zijn:

  • Voor micro-rechtspersonen is het nieuwe balanstotaal maximaal € 450.000 (was € 350.000) en de netto-omzet maximaal € 900.000 (was € 700.000).
  • Voor kleine rechtspersonen gaat het om een balanstotaal van maximaal € 7,5 miljoen (was € 6 miljoen) en een netto-omzet van maximaal € 15 miljoen (was € 12 miljoen).
  • Voor middelgrote rechtspersonen is nu het balanstotaal maximaal € 25 miljoen (was € 20 miljoen) en de netto-omzet € 50 miljoen (was € 40 miljoen).
  • Voor grote rechtspersonen liggen het balanstotaal en de netto-omzet boven de laatstgenoemde twee bedragen.

De wijziging vloeit voort uit de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2023/2775 van de Commissie van 17 oktober 2023 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU. De aangepaste bedragen zijn van toepassing vanaf boekjaar 2024 en kunnen, naar keuze van de betrokken onderneming, ook worden toegepast over boekjaar 2023.

TAGGED: ,
Share This Article