Het lage aantal oob accountants in Nederland

Ondernemen
3 Min Read

Beursfondsen in Nederland zijn verplicht om hun jaarrekeningen te laten controleren door een onafhankelijke accountant. Deze accountant moet een oordeel geven over de getrouwheid van de jaarrekening en stelt een accountantsverklaring op.

De accountants die bevoegd zijn om jaarrekeningen van beursfondsen te controleren, worden oob-accountants genoemd. Oob staat voor “onder openbaar accountantstoezicht”. Oob-accountants moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid.

In de afgelopen jaren is het aantal oob-accountants in Nederland afgenomen. In 2023 zijn er nog maar zes oob-accountantskantoren over. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling, omdat het de kwaliteit van het toezicht op de financiële positie van beursfondsen kan aantasten.

Oorzaken van de daling

Er zijn verschillende oorzaken voor de daling van het aantal oob-accountants in Nederland. Een belangrijke oorzaak is de toenemende complexiteit van de wet- en regelgeving. De wet- en regelgeving voor accountants is in de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Dit maakt het voor accountants steeds moeilijker om aan alle eisen te voldoen. Ook het toezicht op accountants is de laatste 10 jaar steeds heviger geworden. Mogelijk vanwege angst voor de toezichthouder leverden vele middelgrote accountantskantoren de afgelopen jaren hun oob-vergunning in.

Gevolgen van de daling

De daling van het aantal oob-accountants kan een aantal negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van het toezicht op de financiële positie van beursfondsen. Zo kan het leiden tot een vermindering van de expertise en ervaring van de accountants die de jaarrekeningen van beursfondsen controleren. Dit kan op zijn beurt leiden tot een grotere kans op fouten in de jaarrekeningen.

Daarnaast kan de daling van het aantal oob-accountants leiden tot een concentratie van het marktaandeel bij een klein aantal accountantskantoren. Dit kan de concurrentie op de markt voor accountantsdiensten verminderen en kan leiden tot hogere tarieven voor klanten.

Mogelijke oplossingen

Om de daling van het aantal oob-accountants in Nederland te stoppen, zijn er een aantal mogelijke oplossingen. Een mogelijkheid is om de eisen voor oob-accountants te verlagen. Dit zou het voor meer accountants mogelijk maken om oob-accountant te worden.

Een andere mogelijkheid is om de wet- en regelgeving voor accountants te vereenvoudigen. Dit zou het voor accountants gemakkelijker maken om aan alle eisen te voldoen.

Tot slot is het belangrijk om de concurrentie op de markt voor accountantsdiensten te bevorderen. Dit kan door bijvoorbeeld het toezicht op de markt te verbeteren of door meer oob-vergunningen uit te geven. Daarnaast kan de overheid accountantskantoren uit andere Europese lidstaten stimuleren om diensten in Nederland te verrichten.

De daling van het aantal oob-accountants in Nederland is een zorgwekkende ontwikkeling. Het is belangrijk om maatregelen te nemen om deze ontwikkeling te stoppen.

Share This Article