Verschil tussen een boekhouder en accountant

Boekhouden
6 Min Read

Ondanks het feit dat ze vaak in één adem met elkaar worden genoemd moet het gezegd dat een accountant en een boekhouder helemaal niet hetzelfde zijn. Uiteraard is het zo dat de werkzaamheden die ze uitvoeren veel op elkaar lijken, maar toch is er ook sprake van aanzienlijke verschillen. Benieuwd wat deze verschillen nu precies zijn? Je ontdekt ze hieronder op deze pagina.

Wat doet een accountant?

Uitleg verschil tussen boekhouder en accountant
Verschil tussen boekhouder en accountant uitgelegd

Laat ons in eerste instantie even kijken naar wat een accountant voor je kan betekenen. Voor een accountant geldt dat hij (of zij) niet alleen zorgt voor het opstellen van de jaarrekeningen, bovendien kan je aan deze persoon ook de volledige boekhouding uitbesteden. We zouden eigenlijk kunnen stellen dat een accountant over een veel diepgaandere kennis beschikt dan een “gewone” boekhouder.

Daarnaast is het zo dat voor accountants vaak geldt dat ze over een meer controlerende rol beschikken. Dit terwijl een boekhouder in hoofdorde vooral uitvoerend aan de slag gaat. In ieder geval is het zo dat accountants een zeer belangrijke meerwaarde weten te realiseren.

Wat doet een boekhouder?

Voor een boekhouder geldt dat hij zich zoals hierboven eigenlijk al kort aangehaald voornamelijk bezighoudt met de uitvoer van de boekhouding. Denk hierbij niet alleen aan het bijhouden van zowel de inkomsten als uitgaven van je bedrijf, maar ook aan opstellen van alle vereiste belastingaangiftes.

Voor alle ondernemers in Nederland (en daarbuiten) geldt dat ze beschikken over de verplichting om een financiële administratie bij te houden. Je kan er in de praktijk voor kiezen om dit zelf te doen, maar vaak wordt er toch de voorkeur aan gegeven om een boekhouder in te schakelen.

Wat is het belangrijkste verschil tussen een boekhouder en een accountant?

Zoals je al enigszins hebt kunnen afleiden uit de hierboven aangehaalde informatie is het zo dat een accountant zich doorgaans vooral richt op het controleren van de boekhouding. Voor een boekhouder geldt dat hij of zij vooral uitvoerend aan de slag zal gaan. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat er ook zeker sprake is van de nodige overlap in de werkzaamheden.

Voor boekhouders geldt in de praktijk dat ze vooral veel kennis hebben over de belastingregels. Ook de voordelen voor kleine(re) ondernemers zijn bij hen doorgaans goed gekend. Beschik je als ondernemer of bedrijf over een meer complex vraagstuk? In dat geval is de kans zeer groot dat je daarvoor een beroep zal moeten doen op de kennis of expertise van een accountant.

Let ook op het verschil in prijs tussen boekhouders en accountants

Niet alleen de werkzaamheden en de kennis, maar zeker ook de prijs verschilt tussen boekhouders en accountants. Voor deze laatste geldt dat ze doorgaans een (significant) hoger tarief in rekening brengen. Dat is het directe gevolg van de hogere opleiding die ze genoten hebben.

Bovendien spreekt het voor zich dat dit eveneens het resultaat is van de bevoegdheden waarover ze beschikken evenals het feit dat ze houder zijn van een zogenaamde controle vergunning.

Let op, het uurtarief zegt uiteindelijk niet zoveel over de totale kostprijs die je moet betalen voor één van beide experten. Doe je uitsluitend een beroep op een accountant voor de jaarlijkse controle en besteed je verder je volledige boekhouding uit aan een boekhouder? Dan zullen de totale kosten van deze laatste alsnog een behoorlijk stuk hoger uitvallen. Op het einde van de rit is een accountant dus niet altijd duurder.

Soms is een accountant inschakelen verplicht

Tot slot is er nog sprake van een extra verschil tussen een boekhouder en een accountant. Als bedrijf ben je nooit verplicht om een beroep te doen op de diensten van een boekhouder. Veel bedrijven maken deze keuze, maar ze zijn hiertoe dus nooit verplicht. Dat is anders voor een accountant.

In bepaalde gevallen is het dan ook wel degelijk verplicht om een accountant in te schakelen. Dit is concreet het geval wanneer er sprake is van de onderstaande omstandigheden:

  • Je hebt een personeelsbestand bestaande uit ten minste 50 medewerkers;
  • Het balanstotaal van je bedrijf bedraagt meer dan 6 miljoen;
  • De netto-omzet van je onderneming ligt hoger dan 12 miljoen;

Ben je van plan om voor je bedrijf een lening af te sluiten? Dan is het mogelijk dat je daarvoor eenmalig een beroep moet doen op de diensten van een accountant. Ben je een kleine onderneming? Dan zal je tot de vaststelling komen dat een beroep doen op de diensten en expertise van een boekhouder doorgaans meer dan voldoende is.

Ben je eigenaar van een groter bedrijf en word je vaak geconfronteerd met complexe(re) vraagstukken? In dat geval zal een beroep doen op de diensten van een accountant de beste keuze zijn.

Share This Article