Europese Raad stelt onderdelen CSRD uit

ESG
1 Min Read

De Raad heeft de termijnen voor duurzaamheidsverslaglegging voor bepaalde sectoren en ondernemingen van derde landen uitgesteld.

In haar mededeling “Het concurrentievermogen van de EU op lange termijn: verder kijken dan 2030” heeft de Commissie rapportage aangemerkt als een van de grootste lasten voor ondernemingen in het algemeen en voor het mkb in het bijzonder. Daarom stelde zij voor de verslagleggingsverplichtingen met 25% te verminderen zonder de onderliggende beleidsdoelstellingen te ondermijnen.

Volgens de huidige EU-wetgeving moeten beursgenoteerde ondernemingen informatie verstrekken over de risico’s en kansen die voortvloeien uit sociale en milieukwesties. Op 31 juli 2023 heeft de Commissie de eerste sectoroverschrijdende normen en standaarden voor alle duurzaamheidsthema’s goedgekeurd. De richtlijn eind april is aangenomen, voert een uitstel van twee jaar in voor de publicatie van sectorspecifieke normen en normen voor niet-EU-bedrijven om bedrijven meer tijd te geven om de eerste reeks normen toe te passen en zich voor te bereiden op de volgende. De richtlijn maakt deel uit van het eerste pakket maatregelen om de verslagleggingsvereisten te rationaliseren en sluit aan bij het MKB-ondersteuningspakket.

TAGGED: , ,
Share This Article