Welke kosten gaan er gepaard met boekhouding?

Boekhouden
6 Min Read

De boekhouding die door elk bedrijf moet worden gevoerd wordt vaak bestempeld als een noodzakelijk kwaad. Voor elke onderneming geldt dat ze verplicht is om een zogenaamde financiële administratie bij te houden. Op basis van deze administratieve dienen vervolgens ook bepaalde aangiften ingediend te worden.

Het gaat hierbij dan om de BTW- en belastingaangiften. Het spreekt voor zich dat het voeren van een boekhouding niet alleen tijd en moeite, maar ook geld kost. Stel jij jezelf de vraag welke kosten er gepaard gaan met boekhouding? Het antwoord op deze vraag ontdek je door middel van de informatie hieronder op deze pagina.

Hoeveel kost een beroep doen op een boekhouder?

Boekhouden kosten
Kosten die boekhouden met zich meebrengt

Laat ons in eerste instantie even kijken naar de kosten die verbonden zijn aan het inschakelen van een boekhouder. Door heel wat ondernemers wordt de keuze gemaakt om hun boekhouding niet zelf te doen. Zij vertrouwen het in plaats daarvan eerder toe aan een gespecialiseerde boekhouder. Anders gezegd, ze geven hun boekhouding (groten)deels uit handen.

Bovenstaande is zeker interessant en kan je in de praktijk behoorlijk wat tijd en moeite besparen. Dit gezegd hebbende liggen de kosten in dit geval uiteraard wel een stukje hoger dan wanneer je de boekhouding zelf zou doen. De kosten van een boekhouder kunnen op verschillende manieren in rekening worden gebracht, namelijk:

  1. Per uur
  2. Per maand
  3. Op jaarbasis

Wanneer er sprake is van een vast pakket aan diensten is het zo dat de boekhouder doorgaans een vaste maandelijkse kostprijs zal hanteren. In dit pakket zullen dan doorgaans alle (standaard) diensten opgenomen zitten waarvoor je een boekhouder kan inschakelen.

Het uurtarief wordt doorgaans uitsluitend aangerekend wanneer er sprake is van extra werkzaamheden die buiten het standaard dienstenpakket van je boekhouder vallen. Het bedrag dat (eventueel) één keer per jaar wordt aangerekend kan betrekking hebben tot het neerleggen van de verplichte jaarrekening. Tegenwoordig zit ook deze kost echter vaak inbegrepen in het standaard dienstenpakket.

Welke factoren beïnvloeden de kosten van een boekhouder?

De praktijk leert ons dat de kosten die door een boekhouder in rekening kunnen worden gebracht behoorlijk kunnen verschillen. Het moet dan ook gezegd dat er best een niet onaanzienlijke hoeveelheid aan factoren een invloed uitoefenen op deze kostprijs. Denk hierbij concreet aan:

  • De taken die je gaat uitbesteden aan de boekhouder
  • De complexiteit van het dossier
  • Hoe groot het bedrijf in kwestie is
  • De ervaring waar de boekhouder over beschikt

Hou er naast bovenstaande ook rekening mee dat het type boekhouder eveneens een niet onbelangrijke rol speelt. Is er sprake van een zelfstandige boekhouder? Dan zal je tot de vaststelling komen dat de kosten doorgaans een stuk beperkter zullen uitvallen dan wanneer je ervoor zou kiezen om een beroep te doen op de diensten van een groot boekhoudkantoor.

Welke kosten zijn er wanneer je, je boekhouding zelf doet?

Ben je van plan om je boekhouding niet uit te besteden, maar gewoon zelf te doen? In dat geval zal je tot de vaststelling komen dat de (vaste) kosten waarmee je wordt geconfronteerd een stuk beperkter zullen uitvallen. De belangrijkste kostprijs is dan uiteraard weggelegd voor de boekhoudsoftware waar je gebruik van maakt.

In het verleden was het zo dat heel wat ondernemers er vaak voor kozen om gebruik te maken van Excel als boekhoudprogramma. Tegenwoordig is dat echter een flink stuk minder vaak het geval. Uiteraard moet het daarbij gezegd worden dat Excel eigenlijk helemaal geen echt boekhoudprogramma is, maar daar wel voor kan worden gebruikt.

De kosten die gepaard gaan met het zelf doen van je boekhouding zijn dus heel wat lager gelegen dan wanneer je een boekhouder inschakelt. Je kan deze kosten bovendien optimaliseren door te kiezen voor zo optimaal mogelijk schaalbare software. Wat bedoelen we hier nu precies mee? Zeer eenvoudig. Als kleine onderneming spreekt het voor zich dat de eisen voor je boekhoudprogramma eveneens vrij beperkt zullen zijn. Mogelijks werk je bijvoorbeeld nog niet met (veel) personeel waardoor de loonadministratie nog vrij eenvoudig is.

Wellicht is er ook nog geen sprake van grote en complexe investeringen en beschik je over een bescheiden klantenbestand. Naarmate je onderneming groeit is het de bedoeling dat je boekhoudprogramma meer kan groeien. Door te kiezen voor goed schaalbare software betaal je voor het zelf doen van je boekhouding nooit te veel.

Focus je niet te veel op de kosten van je boekhouding

Het is compleet normaal dat bedrijven vaak alles in het werk stellen om hun boekhoudkost zo beperkt mogelijk te houden. Dit gezegd hebbende is het van cruciaal belang om ten allen tijde je boekhouding zo optimaal mogelijk te (laten) voeren. Voor heel wat bedrijven geldt dat ze jaarlijks gigantische bedragen mislopen louter en alleen omdat ze niet alle lucratieve fiscale voordelen weten te benutten.

Een gebrek aan kennis ligt hier in het merendeel van de gevallen van aan de basis. Er is dus niets mis met het drukken van de kosten voor je boekhouding zolang je er maar op toeziet dat met name alle fiscale voordelen zoveel als mogelijk is worden benut.

Share This Article