Wat is accountancy nu precies?

Boekhouden
6 Min Read

Als ondernemer zal je ongetwijfeld al wel eens hebben gehoord over de term accountancy. Wanneer je deze term hoort zal je ongetwijfeld meteen denken aan een beroep dat “iets” doet met financiën en belastingen. Dat is op zich natuurlijk correct, alleen dekt dit niet de hele lading.

In de praktijk geldt voor een accountant dat hij of zij dan ook heel wat meer kan betekenen voor een ondernemer. Is het begrip accountancy voor jou nog niet helemaal duidelijk en zou je er dan ook graag meer over te weten willen komen? Dan is het zeker een goed idee om de onderstaande informatie door te nemen.

Wat is accountancy?

Uitleg over accountancy
Uitleg over het vakgebied accountancy

Voor accountancy geldt concreet dat ze het volledige vakgebied omvat van accountants. Voor de accountant geldt dat hij of zij fungeert als belangrijk aanspreekpunt voor niet alleen ondernemers, maar ook voor investeerders. Dit zowel op financieel als op fiscaal gebied. Concreet is het dan ook zo dat een accountant in de praktijk zorgt voor:

  • Het in kaart brengen van de financiën van zijn of haar klanten
  • Het controleren van de jaarcijfers en de (indien vereist) neerlegging van de jaarrekening
  • De verstrekking van advies over de financiële administratie van een onderneming

Voor accountancy geldt dus dat ze heel wat verder gaat dan enkel en alleen het verzorgen van de financiën. Daarnaast geldt voor de accountant dat ze ook een rol heeft als vraagbak evenals als coach. Ze denkt mee met de klanten zodat hun bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen.

Het beroep van accountant is een beschermd beroep

Voor het beroep van accountant geldt dat ze in Nederland een beschermd beroep is. Dit betekent dat alle accountants ingeschreven staan in het register van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Alleen wanneer er sprake is van een dergelijke inschrijving is de persoon in kwestie immers gerechtigd om de titel van accountant te gebruiken.

Keuze uit verschillende accountancy opleidingen

Wanneer een persoon aan de slag wil kunnen gaan als accountant spreekt het voor zich dat hij of zij daar een diploma voor dient te behalen. Voor wat het behalen van een dergelijk diploma betreft geldt dat er een keuze kan worden gemaakt uit verschillende opleidingen, namelijk:

  • HBO Accountancy
  • WO Registeraccountant
  • MBO Junior Accountant

Voor welke van deze verschillende opleidingen binnen de accountancy je uiteindelijk zal kiezen is natuurlijk afhankelijk van welk type accountant je precies wil worden. Voor de HBO Accountancy opleiding geldt bijvoorbeeld dat ze wordt gevolgd door personen die graag AA accountant willen worden.

Het betreft hier een populaire, vierjarige opleiding welke wordt aangeboden door verschillende hogescholen in Nederland. Voor de WO-opleiding die opleidt tot registeraccountant geldt dat ze bestaat uit twee delen, namelijk een bachelor en een master onderdeel.

De MBO Junior Accountant opleiding

Voor heel wat mensen blijkt een WO- of HBO-opleiding net iets te hoog gegrepen. Dat hoeft echter zeker niet automatisch te betekenen dat je niet langer kan werken in de accountancy, in tegendeel. In dat geval zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om een MBO Junior Accountant opleiding te volgen.

Indien je erin slaagt om deze opleiding succesvol af te ronden en je diploma te behalen kan je daarmee aan de slag gaan als assistent accountant of junior accountant.

Belangrijk onderscheid binnen de sector van de accountancy

Binnen de sector van de accountancy wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten accountants. Het gaat hierbij om:

  1. Accountant-administratieconsulent (AA)
  2. Registeraccountant (RA)

Het verschil tussen beiden is terug te vinden in het opleidingsniveau en de taken welke door de accountant worden uitgevoerd of uitgevoerd kunnen worden. Voor een AA accountant geldt dat er sprake is van een hbo-geschoolde accountant. Voor een RA-accountant geldt dan weer dat hij of zij over een universitair diploma beschikt.

In de praktijk is het zo dat een AA accountant zich vooral bezighoudt met het verstrekken van economische adviezen evenals het samenstellen van de jaarrekening. De taken van de RA accountant bestaan daarentegen in het bijzonder uit het controleren van de cijfers.

Accountancy, voor ondernemers van cruciaal belang

Een beroep kunnen doen op de diensten van een in accountancy gespecialiseerd persoon zoals een accountant of een boekhouder kan voor een ondernemer van cruciaal belang zijn. Niet alleen is het zo dat deze persoon in kan staan voor de afwikkeling van diverse wettelijke verplichtingen, daarnaast is het tevens zo dat er ook een belangrijke adviserende rol aan verbonden is.

Zowel op financieel als op fiscaal gebied kan er een grote meerwaarde worden gecreëerd voor de ondernemer. Dit ongeacht hoe groot de onderneming in kwestie nu precies is. Je als ondernemer of bedrijfsleider even verdiepen in de mogelijkheden die accountancy met zich meebrengt is dan ook zeker interessant.

Share This Article